تولید نرم افزار

تولید نرم افزارهای carrier-grade مبتنی بر وب، سازگار با گوشی های هوشمند
یکپارچه سازی با سایر نرم افزارهای موجود در سازمان

 

پروژه های انجام شده

راه حل های enterprise

ارائه راه حل های جامع فناوری اطلاعات و مخابرات، با بیشترین کارایی
برای پاسخگویی در محیطهای با حجم کاری بالا و تجارتهای کلان

اطلاعات بیشتر

نرم افزار برای گوشی های هوشمند

تولید نرم افزارهای مبتنی برای سیستم عامل های android و iOS
با استفاده از ++Java، C و Objective-C


پشتیبانی

پشتیبانی از سامانه های تهیه شده یا موجود سازمان ها توسط تیم پشتیبانی با تعیین SLA مورد نیاز

پایگاه داده

خدمات روی پایگاه داده های متنوع شامل Oracle، Microsoft SQL Server، MySql، PostgreSQL و پایگاه داده های NoSql مانند mongodb با امکان Tuning جهت بالا بردن کارایی

کارایی

قابلیت استفاده در محیط های با تعداد کاربر و بار کاری بسیار با رعایت اصول درست برنامه نویسی و تکنیکهای Performance Tuning

زبانهای برنامه نویسی

تهیه نرم افزارهای مورد نیاز مشتری با زبانهای مختلف و تحت بستر های مختلف، Java، C++، Objectiv-C، PHP، Rubby، .Net
مبنتی بر وب، Desktop و برای گوشی های هوشمند